Mișcarea SM este o “mișcare” dedicată mobilizării întregului popor al lui Dumnezeu într-o implicare semnificativă în mișcarea creștină mondială, prin formarea unei viziuni biblice despre lume care vede “misiunea” ca “chemare” a vieții fiecărui credincios și scopul primar a existenței Bisericii – atât universale, cât și locale.

Ce facem?

Simply Mobilizing are o viziune de a vedea pe toți oamenii lui Dumnezeu mobilizați pentru mișcarea creștină mondială. Cursurile și programele noastre sunt dezvoltate în mod special pentru a ajuta la formarea unei viziuni asupra misiunii, care să conducă la o relație cu Dumnezeu, în misiune, în lumea de astăzi.

Cum procedăm?

Dezvoltarea Bisericilor Missionale

Suntem pasionați de a vedea bisericile misterioase în întreaga lume, echipând și facilitând poporul lui Dumnezeu să fie în misiune cu Dumnezeu.