• Biblia este cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu. Credem că există un singur Dumnezeu care există veșnic în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toate de aceiasi natură dumnezeiască.
  • în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos, nașterea Lui din fecioară, viața Lui fără păcat, miracolele Lui, moartea Sa ispășitoare pe Cruce, învierea Lui in trup, înălțarea Lui la dreapta Tatălui, domnia Sa asupra Bisericii Sale și a Lui personal reveniți la putere și glorie.
  • în mântuirea oamenilor păcătoși prin harul lui Dumnezeu și prin credința credinciosului.
  • în slujirea Duhului Sfânt în inimile și viețile credincioșilor, pentru a conduce vieți sfinte și ascunse și pentru a se angaja fructuos în lucrarea reconcilierii.
  • în unitatea credincioșilor în Domnul nostru Isus Hristos, pentru bunăstarea trupului Său – Biserica – mărturia noastră pentru lume și pentru gloria Lui.
  • că Hristos a poruncit Bisericii să meargă în toată lumea și să facă ucenici din toate popoarele; botezând și învățând pe cei care cred că trebuie să se supună tot ce a poruncit lui Hristos.